Tag Archives: اخترزیست‌شناسی

دوره آنلاین اخترزیست‌شناسی

اخترزیست شناسی رشته‌ای است که به کاوش حیات فرازمینی و مطالعه‌ی سیارات منظومه‌ی خورشیدی و قمرهایشان از دیدگاه زیست‌شناسی می‌پردازد. در این وبینار صالحه عبادی‌راد، دانشجوی دکترای زمین و علوم سیاره‌ای دانشگاه کالیفرنیا، ریورساید به مباحثی از جمله زیست‌پذیری سیاره‌ای، تنوع حیات در کیهان، فراخورشیدی‌ها و … می‌پردازد. شرکت در این وبینار برای عموم و […]

زندگی در زمین ممکن است با یک چلپ چلوپ کیهانی شروع شده باشد!

🔵 یک مطالعه جدید، این تئوری را که میگوید منشا شیمیایی حیات روی زمین، توسط شهاب سنگ هایی به وجود آمده که حامل بلوک های ضروری حیات بوده اند، تقویت کرده است.🔵 زیست اختر شناس دانشگاه مک مستر کانادا، Ben Pearce ، می گوید شهاب سنگهایی که بیش از ۴ میلیارد سال پیش، به گودال […]