Tag Archives: دنباله دار نئووایز

دنباله‌دار نئووایز از نزدیکی خورشید گذر کرد

این اولین باری است که دنباله‌داری با این شدت روشنایی پس از عبور از خورشید و در چنین وضوح بالایی عکسبرداری می‌شود؛ تلاش‌های قبلی برای عکسبرداری از دیگر دنباله‌دارهای روشن، مانند دنباله‌دار اطلس، ناموفق بود زیرا در گرما تجزیه می‌شدند.دنباله‌دارها به دلیل فشارهای حرارتی و گرانشی در چنین رویارویی‌های نزدیک، اغلب از هم جدا می‌شوند، […]

دنباله‌دار نئووایز (NEOWISE) پا به عرصه ظهور می‌گذارد!

Comet NEOWISE on July 5, 2020 over Lebanon.

در هفته پیش رو ظهور دنباله‌دار نئووایز در آسمان نیم‌کره شمالی، هیجان‌ها را برانگیخته‌ است. این دنباله‌دار در تاریخ سوم جولای (۱۳تیرماه) در نزدیک‌ترین موقعیت، در فاصله ۴۴ میلیون کیلومتری آن قرار گرفت. اگر این دنباله‌دار در مسیر خود باقی بماند، رصدکنندگان پرتوهای خورشیدی در نیمکره شمالی می‌توانند درخشش گیسوی آن را به صورت اجمالی […]