Tag Archives: دنباله دار

چیزی در میان تروژان ها وجود دارد.

تلسکوپ فضایی هابل، این تصویر از دنباله دار جوان P/2019 LD2 را هنگام چرخش در نزدیکی سیارک‌های باستانی تسخیر شده مشتری، که تروژان نامیده می‌شوند، گرفته است. این شئ یخی، اولین دنباله‌داری است که ستاره‌شناسان در نزدیکی اجتماع تروژان ها مشاهده کرده‌اند. تصاویر هابل، یک دم به طول ۶۴۰،۰۰۰کیلومتر متشکل از گرد و غبار و […]

دنباله‌دار نئووایز از نزدیکی خورشید گذر کرد

این اولین باری است که دنباله‌داری با این شدت روشنایی پس از عبور از خورشید و در چنین وضوح بالایی عکسبرداری می‌شود؛ تلاش‌های قبلی برای عکسبرداری از دیگر دنباله‌دارهای روشن، مانند دنباله‌دار اطلس، ناموفق بود زیرا در گرما تجزیه می‌شدند.دنباله‌دارها به دلیل فشارهای حرارتی و گرانشی در چنین رویارویی‌های نزدیک، اغلب از هم جدا می‌شوند، […]