Tag Archives: سیاره مشتری

تصاویر تیتان ، قمر زحل

تصاویر جدید تیتان، قمر زحل

تیتان شاید شبیه‌ترین جرم منظومه شمسی به زمین باشد؛ به‌جز اینکه مواد تشکیل دهنده‌ی آن به هم ریخته‌اند؛ اقیانوس‌های زیر زمین، یخ به جای سنگ، باران‌های ترکیبات آلی و جوی متراکم‌تر از جو زمین.   یافته‌های جدید شناسایی یک ماده‌ی شیمیایی غیرمنتظره در جو تیتان و شواهدی از پدیده‌های سطحی پیچیده‌تر از آنچه دانشمندان قبلاً درک […]