Tag Archives: شومیکر-لوی

💢 تصاویر مادون قرمز از برخورد دنباله‌دار شومیکر با مشتری در ۱۶ ژوئیه ۱۹۹۴

شومیکر-لوی دنباله‌‌داری بود که‌ توسط جاذبه‌ی مشتری به دام افتاده بود و به مدت ۲۰ تا ۳۰ سال در مداری به دور این سیاره می‌چرخید. این دنباله‌دار در سال ۱۹۹۲ به دلیل فاصله‌ی کمش با مشتری و وارد شدن نیرو از این سیاره به آن، از هم پاشیده و به قطعاتی با قطر تقریبی ۲ […]