Tag Archives: کروموسفر

🔆 فیلمی واقعی از حرکت کروموسفر خورشید

لایه بیرونی خورشید کروموسفر نام دارد و ضخامت آن در حدود ۱۰,۰۰۰ کیلومتر است؛ یعنی حتی بیشتر از شعاع زمین!برای مشاهده‌ی این لایه میتوان از فیلتری که تابش هیدورژن را از طیف مرئی جدا کند، استفاده کرد. مقدار زیاد انرژی و الکترومغناطیس باعث حرکت هیدورژن می‌شود.برای تهیه این فیلم به مدت ۵۰ دقیقه عکس‌برداری انجام […]